سفال یزد

Categories: راهنمای گردشگری یزد|Tags: , , , |

سفال یزد در شهرهای مناطق کویری کشور مانند شهر یزد، آب و هوای گرم و خشک و نوع اقیلم آن ها نه تنها بر نوع معیشت و سبک زندگی مردمانش بلکه بر روی معماری و حتی هنر و صنایع دستی شان نیز اثر گذاشته است. هنرمندان این مناطق با استفاده از مواد و مصالح موجود [...]